Teagmháil: Ríomhphost - pobaillc@gmail.com | Fón - 00353 (0) 74 9180111

Baile / Home

The new community support line & email

Welcome To Pobail le Chéile!

Failte!

Is é eagraíocht um cuimsiú sóisialta é Pobail le Chéile,déanann an chuimsiú sóisialta cinnte go bhfuil na daoine atá ar an imeall agus iad siúd atá ina gcónaí i mbochtaineacht níos rannphairtí i gcinnteoireacht a chuireann isteach ar a saol ag ligean dóibh a gcaighdeáin mhaireachtála agus a n-iomlán dea-bhail a fheabhsú. Tá an comhlacht a bhainistiú ag bord dheonach daoine áitiúil agus oibríonnn sé chun réimsí sláinte,oideachas,tionscnaimh forbairt agus foghlaim a fhorbairt agus a sheachadadh-lán deartha ag an rannphairtithe iad féin.

Is eagraíocht gníomhach é de bhaill de roinnt struchtúr ionadaíocht san áireamh:

Is iad seo 10 chroíphrionsabal a lenár ár gcleachtas. Cliceáil anseo

Oibríonn Pobail le Chéile(PLC) chun pleann bliaintúil mionsonraithe, a bhfuil cúig phríomhthéama;
A-Dífhostaíocht agus cuimsiú.
B-Leanaí agus an óige.
C-Daoine aosta.
D-Míchumas agus cuimsiú agus
E-Eolas a Ionadaíocht.

Tá cúig shnáithe leathana ag an plean seo chomh. Is iad seo (i) cur chun cinn agus úsáid na Gaeilge (ii) cleachtadh Forbairt Pobail (iii) Neamhionannas Sláinte agus folláine (iv) Forbairt eacnamaíocht agus (v) comhionannas,idirchultúrachas agus cuimsiú.

Cliceáil anseo chun polasai teanga na gaeilge a fhail.