An Cosan Glas will be running Art workshops for children starting on Thursday 27th February at 6pm. Age 7+. Workshops will be held at Garradh Chom Cille Centre. Book early as places are limited.€5 per child per class. To Book call/text Leanne McLaughlin 086 339 5268  


Pobail Le Chéile is delighted that Scoil Cashnagore has agreed to participate in this year’s school art competition in memory of the late Manus McClafferty. This will be the fourth year that Pobail Le Chéile has organised this competition. The previous schools involved were Murroe (2017), Scoil Fhionáin Falcarragh (2018), and Scoil Náisiunta Gortahork (2019). The standard of art is always very high and its a lovely way to remember a volunteer who gave so much to his community. This year the competition will be judged by Ger Roche, an artist and friend to Manus. Storyteller Gearoidin Bhreathnach will perform some storytelling at the art competition award ceremony on 19th February. The presentations will be made by Pobail Le Chéile chairperson Phyl O’Connor. Pobail Le Cheile thanks Phyl, Ger and Gearoidin and would also like to thank Joe Ruddy from Special Days for his fantastic support of this art competition. Every year Joe gets on board with the schools art competition and we are very grateful to him. Pobail Le Chéile also organises a volunteer award in memory of Manus. The winner has been chosen and will be announced on 19th February 2020.

Tá lúchair mhór ar Phobail le Chéile gur aontaigh Scoil Náisiúnta Chaiseal na gCorr páirt a ghlacadh i gcomórtas ealaíne na scoile i mbliana mar chuimhne ar Mhanús Mac Laifeartaigh nach maireann. Is é seo an ceathrú bliain a d’eagraigh Pobal le Chéile an comórtas seo.Is iad seo a leanas na scoileanna a bhí páirteach roimhe seo: Scoil Náisiúnta Mágh Rua (2017), Scoil Náisiúnta Fhionáin – An Fál Carrach (2018), Scoil Náisiúnta Ghort a’ Choirce(2019). Tá caighdeán na healaíne an-ard i gcónaí agus is bealach iontach é chun cuimhneamh ar oibrí deonach a thug an oiread sin dá phobal. I mbliana beidh an comórtas á mheas ag Ger Roche, ealaíontóir agus cara mór le Manús. Déanfaidh an scéalaí Gearóidín Bhreathnach roinnt scéalaíochta ag searmanas bronnta an chomórtais ealaíne ar an 19ú Feabhra. Gabhann Pobail Le Chéile buíochas le Ger agus Gearóidín agus ba mhaith leo buíochas a ghabháil le Joe Ruddy fosta ó shiopa “Special Days” as a thacaíocht iontach don chomórtas ealaíne seo.Tugann Joe tacaíocht iontach don chomórtas ealaíne sna scoileanna Náisiúnta agus táimid an-bhuíoch as sin. Eagraíonn Pobail Le Chéile gradam oibrí deonach fosta mar chuimhne ar Mhanús. Roghnaíodh an buaiteoir agus fógrófar é ar an 19ú Feabhra 2020.Cumann Cairdeas will be celebrating their 16 year anniversary with a trip on 18th February to the Colmcille Heritage Centre in Churchill and Doon Well in Termon. There will also be a two course meal in the Lagoon Restaurant. Price is €20 PP (includes bus,entrance to Heritage Centre, tea/scones on arrival and two course meal.) Bus will be leaving Ionad Naomh Fionnan at 9.30am. This will be the 80th Cumann Cairdeas trip since the group began on 24th February 2004.
To book call Rosemary 074 9180111.

Turas Ceiliúrtha- Cumann Cairdeas
Beidh Cumann Cairdeas ag ceiliúradh16 bliain a bhunaithe le turas go Ionad Oidhreachta Cholmcille i Mín a’ Labáin agus Tobar an Duin ar an Tearmann. Beidh béile dhá chúrsa ar fáil i mBialann an Lagoon fosta. Beidh costas de €20 an duine ( costas bus,cead isteach go Ionad Oidreachta, beidh cupán tae ar theacht agus béile dhá chúrsa san áireamh). Is é seo an 80ú turas ó Chumann Caidreas ó thosaigh an grúpa ar an 24 Feabhra 2004. Chun áit a chur in áirithe cur scairt ar Rosemary ag 074 9180111


Free 4 week Health & wellbeing programme starting on Tuesday 25th February from 11am-12.30pm at Garradh Cholm Cille Centre. Each week participants will learn about healthy eating, physical exercises, 5 ways to wellbeing etc. It is suitable for anyone over 18 who wishes to improve their health and wellbeing. To book call Rosemary 074 9180111


Beidh Siopa an Phobail druidte le haghaidh laethanta saoire na Nollag ón 21 Nollag 2019 go dtí 2 Eanáir 2020. Siopa Pobail will be closed from Saturday 21st December 2019 to Thursday 2nd January 2020. Ba mhaith linn uilig Nollaig Shona agus Beannachtaí na hAthbhliana a ghuí oraibh go léir. We would like to take this opportunity to wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year.


Tiny Tunes Christmas Party at the Parent and Toddler Group on Thursday 12th December from 10.30am-12noon.  The Toddler meets on a Thursday at Garradh Cholm Cille centre from 10.30am-12noon. 

Beidh Cóisir Nollag “Tiny Tunes” Grúpa Tuismitheoirí agus Tachráin ar siúl Deardaoin 12ú Nollaig.  Tagann an Grúpa Tuismitheorí agus Tachráin le chéile ar an Déardaoin ag Ionad Garradh Cholm Cille  ó 10.30am-12 meán lae.


The Write Stuff Kids Writing Club

The Write Stuff is delighted to be running a Christmas workshop in Falcarragh. Workshop will run on Friday 6th December 7pm-8.30pm. Lots of Christmas #WordingFun to be had that night at the GarradhCholmCille centre there. Suitable for ages 6+ . The WRITE STUFF Kids Club is a class for children to learn and develop the skills of creative writing. Alongside this, children will also be encouraged to read and discuss books which they have read. Pobail Le Chéile is hoping to start a monthly Write Stuff Kids Club. To book call 0749180111 or text 086 084 1433

Tá lúchair mhór ar“Write Stuff” a bheith ag reáchtáil ceardlann Nollag ar an Fhál  Charrach.
Beidh an ceardlann ar siúl Dé hAoine 6ú Nollaig 7.00 i.n.-8.30 i.n..  Beidh neart  spraoi agus spórt Nollag ar an oíche sin ag Ionad Garradh Cholm Cille. Beidh sé oiriúnach do dhaoine aois 6+.

Club na bPáistí  “Write Stuff” – seo rang do pháistí chun scileanna Scríbhneoireacht Chruthaitheach a fhoglaim agus a fhorbairt. Chomh maith leis sin, spreagfar páistí chun leabhair atá léite acu a léamh agus a phlé.Tá Pobail Le Chéile ag súil le Club Páistí  “Write Stuff” a thosú go míosúil.
Chun clárú cur scairt ar 074-9180111 nó cur téacs chuig 086-0841433


Réaltaí Ealaíne -an exciting new Art & craft class for children from age 6 to 13 which aims to encourage creativity and confidence in visual art & craft.  Réaltái Ealaíne’s first workshop will be a Fun Christmas Card Making class with fabric printing for kids aged 6-13 years old at Garradh Cholm Cille Centre on Saturday 14th December from 10.30am-12noon.  €5 per child, this includes all materials.  If you wanted to make a booking call 0749180111 or text 086 084 1433


Réaltaí Ealaine – seo rang ceardaíochta Ealaíne spreagúil do pháistí idir 6 agus 13 bliana d’aois a bhfuil sé mar aidhm aige cruthaitheacht agus muinín a spreagadh i gceird amharcealaíne.Is é an chéad cheardlann a bheidh ag Réaltái Ealaíne ná Cárta Spraoi Nollag le priontáil fabraice do pháistí idir 6-13 bliana d’aois ag Ionad Garradh Cholm Cille Dé Sathairn 14 Nollaig ó 10.30am-12 meán lae.
Costas €5 an páiste le gach ábhair san áireamh.