The 2020 Manus McClafferty Volunteer Award was given to John Joe McGeever. John Joe accepted the award on behalf of all the Cloughaneely GAA Minor Board. The Award acknowledges the brilliant work that all the GAA volunteers do in our community.


The Winners of the Manus McClafferty Memorial School Art Competition in Scoil Caiseal na gCorr were as follows: Náionáin Bheaga-Óisin Ó hEarcáin. Naíonáin Mhóra-Leah Nic Giolla Chomhaill, Rang 1-Simon Ó Murchú, Rang 2-Daithí Mac Coille, Rang 3-Mea Ní Mhaoilchíaráin Rang 4-Bethany De Buitléir Rang 5-Eilliot Stoneham Rang 6-Shayne Ó Cuiréain. Representing Pobail Le Chéile Phyl O’Connor gave a talk to the school about Manus. She spoke about his activities as an amateur ‘ham’ radio enthusiast and his friendship with a Russian Cosmonaut. The students also hear about Manus’ volunteerism, kindness and community spirit. Pobail Le Chéile would like to thank Ger Roche and baby Robin, Special Days, Gearóidín Breathnach and Múinteoir Róise Ní Chuireáin and Múinteoir Majella Uí Ghallchóir for their support of this year’s art competition.


Need some me time? FREE 4 week Health & Wellbeing Course. Starting Tuesday 25th February at Garradh Cholm Cille Centre. Mindfulness, Nutrition, physical exercises & much more. To sign up please contact Rosemary 074 9180111 or text Paul 086 084 1433


An Cosan Glas will be running Art workshops for children starting on Thursday 27th February at 6pm. Age 7+. Workshops will be held at Garradh Chom Cille Centre. Book early as places are limited.€5 per child per class. To Book call/text Leanne McLaughlin 086 339 5268  


Pobail Le Chéile is delighted that Scoil Cashnagore has agreed to participate in this year’s school art competition in memory of the late Manus McClafferty. This will be the fourth year that Pobail Le Chéile has organised this competition. The previous schools involved were Murroe (2017), Scoil Fhionáin Falcarragh (2018), and Scoil Náisiunta Gortahork (2019). The standard of art is always very high and its a lovely way to remember a volunteer who gave so much to his community. This year the competition will be judged by Ger Roche, an artist and friend to Manus. Storyteller Gearoidin Bhreathnach will perform some storytelling at the art competition award ceremony on 19th February. The presentations will be made by Pobail Le Chéile chairperson Phyl O’Connor. Pobail Le Cheile thanks Phyl, Ger and Gearoidin and would also like to thank Joe Ruddy from Special Days for his fantastic support of this art competition. Every year Joe gets on board with the schools art competition and we are very grateful to him. Pobail Le Chéile also organises a volunteer award in memory of Manus. The winner has been chosen and will be announced on 19th February 2020.

Tá lúchair mhór ar Phobail le Chéile gur aontaigh Scoil Náisiúnta Chaiseal na gCorr páirt a ghlacadh i gcomórtas ealaíne na scoile i mbliana mar chuimhne ar Mhanús Mac Laifeartaigh nach maireann. Is é seo an ceathrú bliain a d’eagraigh Pobal le Chéile an comórtas seo.Is iad seo a leanas na scoileanna a bhí páirteach roimhe seo: Scoil Náisiúnta Mágh Rua (2017), Scoil Náisiúnta Fhionáin – An Fál Carrach (2018), Scoil Náisiúnta Ghort a’ Choirce(2019). Tá caighdeán na healaíne an-ard i gcónaí agus is bealach iontach é chun cuimhneamh ar oibrí deonach a thug an oiread sin dá phobal. I mbliana beidh an comórtas á mheas ag Ger Roche, ealaíontóir agus cara mór le Manús. Déanfaidh an scéalaí Gearóidín Bhreathnach roinnt scéalaíochta ag searmanas bronnta an chomórtais ealaíne ar an 19ú Feabhra. Gabhann Pobail Le Chéile buíochas le Ger agus Gearóidín agus ba mhaith leo buíochas a ghabháil le Joe Ruddy fosta ó shiopa “Special Days” as a thacaíocht iontach don chomórtas ealaíne seo.Tugann Joe tacaíocht iontach don chomórtas ealaíne sna scoileanna Náisiúnta agus táimid an-bhuíoch as sin. Eagraíonn Pobail Le Chéile gradam oibrí deonach fosta mar chuimhne ar Mhanús. Roghnaíodh an buaiteoir agus fógrófar é ar an 19ú Feabhra 2020.Cumann Cairdeas will be celebrating their 16 year anniversary with a trip on 18th February to the Colmcille Heritage Centre in Churchill and Doon Well in Termon. There will also be a two course meal in the Lagoon Restaurant. Price is €20 PP (includes bus,entrance to Heritage Centre, tea/scones on arrival and two course meal.) Bus will be leaving Ionad Naomh Fionnan at 9.30am. This will be the 80th Cumann Cairdeas trip since the group began on 24th February 2004.
To book call Rosemary 074 9180111.

Turas Ceiliúrtha- Cumann Cairdeas
Beidh Cumann Cairdeas ag ceiliúradh16 bliain a bhunaithe le turas go Ionad Oidhreachta Cholmcille i Mín a’ Labáin agus Tobar an Duin ar an Tearmann. Beidh béile dhá chúrsa ar fáil i mBialann an Lagoon fosta. Beidh costas de €20 an duine ( costas bus,cead isteach go Ionad Oidreachta, beidh cupán tae ar theacht agus béile dhá chúrsa san áireamh). Is é seo an 80ú turas ó Chumann Caidreas ó thosaigh an grúpa ar an 24 Feabhra 2004. Chun áit a chur in áirithe cur scairt ar Rosemary ag 074 9180111


Free 4 week Health & wellbeing programme starting on Tuesday 25th February from 11am-12.30pm at Garradh Cholm Cille Centre. Each week participants will learn about healthy eating, physical exercises, 5 ways to wellbeing etc. It is suitable for anyone over 18 who wishes to improve their health and wellbeing. To book call Rosemary 074 9180111


Beidh Siopa an Phobail druidte le haghaidh laethanta saoire na Nollag ón 21 Nollag 2019 go dtí 2 Eanáir 2020. Siopa Pobail will be closed from Saturday 21st December 2019 to Thursday 2nd January 2020. Ba mhaith linn uilig Nollaig Shona agus Beannachtaí na hAthbhliana a ghuí oraibh go léir. We would like to take this opportunity to wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year.