We begin the year with the news that Paul Kernan is leaving his post as Coordinator of Pobail Le Chéile on 14th January. He is moving to take on the coordination of a new Community Development Project for the Donegal Intercultural Platform, based in Letterkenny. This project is one of the seven new Pilot Programme Community Development Projects funded by the department of Rural and Community Development.Paul’s new email address will be donegalip@gmail.comPobail Le Chéile staff, committee, volunteers and the wider community wish Paul all the best and thank him for his hard work in Cloughaneely over the last 20 years.Slán agus ádh mór le Paul!Cuireann muid tús leis an bhliain úr leis an nuacht go mbeidh Paul Kernan ag fágáil an tionscadal ar 14ú Eanáir. Beidh Paul ag bogadh ar aghaidh le comhordú a dhéanamh ar CDP nua de chuid an Donegal Intercultural Platform, bunaithe i Leitir Ceannainn. Beidh an tionscadal seo ar cheann de sheacht dtionscadal CDP úra atá maoinithe ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus a chlúdóidh an tír uilig.Beidh teacht ar Paul ar seoladh rphoist úr : donegalip@gmail.comGuíonn foireann Pobail Le Chéile, an coiste, oibrithe deonacha agus an pobal i gcoitinne gach rath ar Paul agus gabhann muid buíochas leis as an obair dhian a chuir sé isteach le pobal Chloich Cheann Fhaola le 20 bliain anuas.

Share this:

Play Therapy/Teiripe tríd an súgradh do pháistí 4-13 bliain d’aois ar fáil anois in Ionad Gharradh Cholm Cille. Tá an tseirbhís seo saor in aisce.Play Therapy for Children aged 4 to 13 years at Garradh Cholm Cille. This service is free. Please contact Rosemary for more information pobaillc@email.com or Carol 087 628 9015

Share this:

Siopa Pobail foscailte inniu Dé Máirt 10am go 2pm. Laethanta deonacháin gach Máirt agus Satharn! Siopa Pobail open today Tuesday from 10am to 2pm. Tuesdays and Saturdays are donations days! If those times don’t suit you, phone Paul 074 9180111 to arrange a separate time. Any goods you think are in good and re-saleable condition are welcome but we cannot accept electrical goods, small toys, cushions and pillows or duvets

. ***Athchúrsáil gloine ag Siopa Pobail!Recycle your glasses at Siopa Pobail!***Specsavers and Vision Aid Overseas are urging locals to donate their old, unwanted glasses, to help improve the eye health of those less fortunate in the developing world. You can get involved in the appeal by dropping your old frames into Siopa Pobail. These glasses will then be given to Specsavers who donate them to Vision Aid Overseas. The glasses are recycled and the money raised is used to fund the charity’s work in developing countries.

***Tig leat ceallraí a athchúrsáil ag Siopa Pobail fostaYou can recycle your batteries too at Siopa Pobail***Míle buíochas ar son bhur dtacaíocht go dtí seo. Bígí slán. #declutter#Reuse#Recycle#Reduce#sustainablefashion

Share this:

Siopa Pobail Falcarragh opening times.

Monday Closed Tuesday 10am-2pm Wednesday 10am-1pm Thursday 10am-5pm Friday 10am-5pm Saturday 11am-5pm Sunday ClosedDonation days are Tuesdays and Saturdays.Thank you for your continued support and assistance.

Christmas Shoebox Appeal Closing date Friday 5th November

Tá Siopa Pobail ag glacadh páirte in Achainí Bosca Bróg na Nollag le TEAM HOPE. Má tá suim agat bosca bróg a bhronnadh atá lán le bronntanais bheaga do pháistí bochta i dtíortha eile, buail isteach chuig Siopa Pobail fá choinne bileog agus bosca bróg folamh. Tabharfaidh do Bhosca Bróg dóchas do pháiste nach bhfuil ach fíorbheagán acu sa saol. Tig leat Boscaí Bróg áille atá lán cheana féin a cheannach ó Special Days fosta. Caithfidh gach bosca a bheith curtha isteach chuig Siopa Pobail faoin Aoine, 5ú Samhain, le cinntiú go mbeidh siad ann in am don Nollaig. Siopa Pobail is participating in the TEAM HOPE Christmas Shoebox Appeal. If you are interested in giving a shoebox filled with small gifts for poverty stricken children abroad please call into Siopa Pobail for leaflets and empty shoeboxes. Your Christmas Shoebox is a gift of hope for children who have so little in life. You can also buy filled some lovely Christmas shoeboxes in Special Days. All boxes must be returned to Siopa Pobail by Friday 5th November to ensure delivery in time for Christmas.

Caifé Folláine/Wellness Cafe 🤞

Má tá tú thart ar an Fhál Carrach maidin Dé Céadaoin buail isteach chuig an chaifé folláine in Batch ar an phríomhshráid. Bíonn sé ar siúl 10:30am – 12pm. Fáilte roimh chách. Seo deis fáil amach ón teach, bualadh le daoine agus comhrá a dhéanamh, uilig thar chupán tae. If you are near Falcarragh on Wednesday morning make sure to drop into the wellness cafe in Batch on the main street. It’s on from 10.30am – 12 noon. Everyone is welcome. It’s a chance to get out of the house and meet people and have a chat, all over a cup of tea.

Grúpa Tachráin & Tuistí/Parent and Toddler Group

Beidh grúpa Tachráin & Tuistí Páistí Le Chéile Parent and Toddler Group ar ais maidin Déardaoin. Srian ar na huimhreacha mar gheall ar threoirlínte an Rialtais. Déan teagmháil le Rosemary fá choinne tuilleadh eolais. Páistí Le Chéile Parent and Toddler Group is back on Thursday mornings. Limited numbers due to Government guidelines. Please contact Rosemary for more information pobaillc@email.com

Art workshops for Children/Rang Ealaíon agus Ceardaíochta do 12-16

We are running a small group craft workshop for 12-16 year olds exploring clay modelling (maybe using themselves as the subject!) Very limited places (one pod of six young people) starting 10th November 3.45 to 5pm at the small hall next to the fire station. Places must be booked in advance. Call/text Paul 0860841433 to reserve or ring 0749180111 or email coord@pobail.org or message us here to book. Whole four sessions including materials €5 per person. Organised by Pobail le Chéile and Donegal Youth Service. Funded by Siopa Pobail and Aspire Programme (DYS)

Ag teacht gan mhoill!/Coming Soon!

Play Therapy

Teiripe tríd an súgradh do pháistí 4-13 bliain d’aois ar fáil anois in Ionad Gharradh Cholm Cille. Tá an tseirbhís seo saor in aisce.Play Therapy for Children aged 4 to 13 years at Garradh Cholm Cille. This service is free. Please contact Rosemary for more information pobaillc@email.com or Carol 087 628 9015

Irish-medium Parent & Toddler Group/GRÚPA NUA DO THUISMITHEOIRÍ ÓGA

Beidh grúpa Tachráin & Tuistí Páistí Le Chéile Parent and Toddler Group ar ais maidin Déardaoin. Srian ar na huimhreacha mar gheall ar threoirlínte an Rialtais. Déan teagmháil le Rosemary fá choinne tuilleadh eolais.Tá Coiste Pleanála Teanga Chloich Cheann Fhaola, i gcomhar le Pobal le Chéile, ag cur grúpa nua lán-Ghaeilge Tachráin & Tuistí (Parent-toddler group) ar bun sa cheantar. Beidh an grúpa ag teacht le chéile gach maidin Dé hAoine san Fhál Carrach, faoi stiúir máthair óg áitiúil, cainteoir dúcháis na Gaeilge atá cáilithe i gCúram & Oideachas Luathbhlianta. Is deis iontach é seo do thuismitheoirí óga a gcuid Gaeilge a úsáid in áit neamhfhoirmeálta sóisialta; parents with all levels of Irish welcome, from beginner to native, with the understanding that Irish is the medium of the group. Beidh deiseanna foghlamtha do na páistí is na tuismitheoirí. I measc na ngníomhaíochtaí beidh scéalaíocht, amhráin, agus rainn do pháistí —uilig trí Ghaeilge. Tá líon maith bréagán agus leabhair ar fáil sa suíomh sábháilte seo. Beidh an grúpa ag teacht le chéile don chéad uair in Ionad Gharradh Cholm Cille, 10:30–12pm Dé hAoine 12ú Samhain. Tá srian ar spásanna, clárú anois: pobaillc@gmail.comA new Irish-medium Parent-Toddler group will be starting in Falcarragh ón 12th November. Fáilte roimh gach tuismitheoir óg! Get your little one mixing with other young Irish speakers and meet other young parents. Weekly activities include storytelling, nursery rhymes and free play! **Registration essential** email Rosemary pobaillc@gmail.com

Youth Support Worker/Tá folúntas againn d’Oibrí

Tacaíochta don Aos Óg Fostaíochta Pobail atá lonnaithe i bhFál CarrachWe have a vacancy for a Youth Support Worker based at Pobail le Chéile, Falcarragh. This is a training initiative and applicants must be 21+ and unemployed (or on qualifying scheme like TÚS) for 12 months. Accredited training provided – exciting opportunity – 19.5 hours per week (flexible)Call / text Paul on 0860841433 or check your eligibility at Intreo Dunfanaghy (074 91 36750) or call Lee at Donegal Youth Service (074 91 29630) or email [Email address hidden]. Deis iontach chun scileanna nua a fhoghlaim250People reached6Engagements-1.3x AverageDistribution ScoreBoost Post

44

Share this:

Siopa Pobail opening times

Monday Closed

Tuesday 10am-2pm

Wednesday 10am-1pm

Thursday 10am-5pm

Friday 10am-5pm

Saturday 11am-5pm

Sunday Dúnta/Closed

Donation Days are Tuesdays and Saturdays. Any goods you think are in good and re-saleable condition are welcome but we cannot accept furniture, electrical items, duvets, pillows, or car seats. If you are unsure private message us on our Pobail Le Chéile facebook page. Please do not leave bags outside when the shop is closed as they will be subjected to the elements and will have to be disposed of.  Did you know that Siopa Pobail has a Recycling Clothing bank at Maple Falcarragh? You cannot put duvets, carpets, rugs, glass, metal or rubbish in the Recycling Bank. You can now shop online with Siopa Pobail! Go to www. thriftify.ie. Join the sustainable fashion revolution and help fund great causes. Thank you so much for your support. Míle buíochas ar son bhur dtacaíocht go dtí seo.  Safe stay! Bígí slán

Share this:

Siopa Pobail Uaireanta oscailte O mhí na Bealtaine 2021

Siopa Pobail opening times from May 2021

Dé Luain/Monday Dúnta/Closed

Dé Máirt/Tuesday 10am-2pm

Dé Céadaoin/Wednesday 10am-1pm

Déardaoin/Thursday 10am-5pm

Dé hAoine/Friday 10am-5pm

Dé Sathairn/Saturday 11am – 5pm

Dé Domhnaigh/Sunday Dúnta/closed

Laethanta Síntiúis Dé Máirt & Dé Sathairn

Donation days are Tuesdays and Saturdays.

Share this:

We will be accepting donations on Tuesdays 10am – 2 pm and Saturdays 11am- 5pm. Did you know that you can drop your bags of clothes, shoes, handbags FOR RECYCLING into the Siopa Pobail Clothing bank at Maple Falcarragh (These items will NEVER be re-sold they go to re-processing/recycling only)?You can also recycle towels, sheets, blankets, and Curtains. But you cannot put duvets, carpets, rugs, glass, metal or rubbish in the the Recycling Bank.
Please DO NOT leave bags outside Siopa Pobail when shop is closed. Míle buíochas ar son bhur dtacaíocht go dtí seo. Bígí slán.

Share this:

The North West Donegal Child and Family Support Network launched their Community Health & Wellbeing Directory. The Launch was addressed by Dr. Aisling Gillen Regional Services Director TUSLA West and the directory was launched by Majella and Daniel O’Donnell on Wednesday 11th November. The new directory will be available as a printed booklet that will be sent to libraries, community centres, health centres and charity shops and can also be accessed on-line at www.donegalchn.org at www.pobail.org or www.parenthubdonegal.ie and from DLDC. This Directory will be a great resource to both the public and the services working in the North West area. Huge thanks to all who contributed and a special word of thanks to Paul Kernan and the staff in Pobail le Chéile CDP who have worked so hard pulling the Directory together and all who contributed to its content. Beidh an t-eolaire seo ina acmhainn iontach don phobal agus do na seirbhísí ag obair i gceantar an Iarthuaiscirt. Buíochas ó chroí le gach aon duine a chuir leis an /onscnamh seo agus go háirithe le foireann Pobail le Chéile a chuir sár obair isteach an t-Eolaire a chur le chéile.

Share this:

Siopa Pobail will have lots of bargains on their Facebook page in the run up to November 27th. When we support each other, we all rise #greenfriday #ecotips #shoplocal
Share this:

Siopa Pobail Click and Collect on-line Charity Shopping!Le linn srianta leibhéal 5 COVID oibreoidh Siopa Pobail seirbhís fógraíochta ar líne de smaointe bronntanais sa siopa.During the level 5 restrictions we will post items for sale here on the Facebook page. You can reserve the item and then collect at the shop door Wednesday 11-12noon or Friday 11-12 noon each week. We will also have a ‘Books To Go!’ stall outside the shop at those times with a selection of novels for your enjoyment – you can leave a wee donation if you want the book or just borrow and return.

Share this: