Skip to main content

Eleanore’s Gaisce Gold Journey

Comhghairdeas le Eleanore Lainchbury a fuair a Bonn Óir Gaisce ó
Micheál D. Ó hUiginn i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Comhghairdeas le
Rosemary Grain(PAL le Eleanore), a thug treoir agus tacaíocht do
Eleanore i rith a dturas Gaisce.

Congratulations to Eleanore Lainchbury who received her Gaisce Gold Medal from Michael D. Higgins in Dublin Castle. Congratulations to Eleanore’s PAL (Presidents Award Leader) Rosemary Grain for her guidance and support of Eleanore throughout her Gaisce Journey.

Share This:

Copy link
Powered by Social Snap