Skip to main content

Beidh Pobail Le Chéile ag ceiliúradh a Comóradh 15 Bliana ar an 1ú lá de Iúil!

Beidh Pobail Le Chéile ag ceiliúradh a Comóradh 15 Bliana ar an 1ú lá
de Iúil! Seo a leanas roinnt de na himeachtaí teaghlaigh saor in aisce
atá eagraithe againn lenar gcuid buíochas a chuir in iúl don phobal as
a dtacaíocht thar na mblianta!

Scéalaíocht do Pháistí i Siopa Pobail Dé hAoine 30ú Meitheamh 11
a’chlóg ar maidin go dtí mean lae. Tá taithí  25 bliana ag Breege Ward
ag obair le tuismitheoirí agus le leanaí óga i suíomhanna éagsúla
luath-oideachais agus seirbhísí tacaíochta teaghlaigh. Is eagraí
an-chruthaitheach í de Ghrúpa Playmatters Toddler I gceantar na Rossa
agus tá sí ag súil le bualadh libh uilig.

Share This:

Copy link
Powered by Social Snap