Skip to main content

Ceardlann LGBTQ ar an Fhálcarrach

An bhfuil ceisteanna agat maidir le cén doigh le tacú le do dhuine óg
ata “LGBTQ”, do chara, do dheartháireacha nó do pháiste? Ar mhaith
leat ceisteanna a chur agus tuiscint níos fear a Yáil ar na ceisteanna.
Beidh Pobail Le Chéile (PLC) ag cur cruinniú pobail ar fáil le inse cén
dóigh le tacaíocht a chuir ar fáil dar ndaoine óga “LGBTQ” le aoichainteoir
ón Seirbhís Tacaíochta Óige darbh ainm “BreakOut!!”
Tá taifead fada ag PLC ag obair le “LGBTQ” tar éis tacaíocht a
thabhairt dón &onscadal ‘Amuigh in sa Yard’ ó 2012 go dS 2016 agus
tríd a gcuid oibre ag déanamh cathaoirleacht ar an &onscadal Condae
“BreakOut!!”.
Bhí tuismitheoirí agus daoine óga ag cur ceisteanna agus ba mhaith
leo an eolas ceart a Yáil agus ba mhaith le go leor daoine óga ata
leispiach, Aerach, Déghnéasach, Trasinscneach nó Aisteach áit
fáilteach a bheith acu le theacht le chéile agus tá suim again cuidiú leis
an bpróiseas seo. Agus mar sin tar go dS ár gCeardlann Eolais ar Dé
Máirt 17ú Iúil ag 6.30i.n , buail le Sinead oibrí Condae “LGBTQ” le
“BreakOut!” agus cuid de na daoine óga ata páirteach in obair
“BreakOut!”
Eolas Teagmhála: Pobail Le Chéile 0749180111 Fón Póca: 0860841433
R-phost: youthwork@pobail.org;Breakout!

Share This:

Copy link
Powered by Social Snap