Skip to main content

Cumain Cairdeas trip

Cumann Cairdeas
Turas go Óstán An Silver Tassie, Dé Ceadaoine 5ú Nollaig chuig Coisir na Nollag “Young at Heart”. Bus ag fágáil Ionad Naomh Fionnán ag 11.30am. Lón ag 1.00in le biongó agus ceol ina dhiaidh. Costas €20 an
duine. Chun áit a chur in áirithe cuir scairt ar Rosemary ar 074 9180111

Cumann Cairdeas
Trip to Silver Tassie Hotel on Wednesday 5th December for the “Young at Heart” Christmas Party. Bus leaving Ionad Pobail Naomh Fíonnán at 11.30am. Lunch at 1pm followed by an afternoon of bingo and music. Cost is €20 per person. To book call Rosemary 074 9180111

Share This:

Copy link
Powered by Social Snap