Skip to main content

Cumann Cairdeas Anniversary Trip

Cumann Cairdeas will be celebrating their 16 year anniversary with a trip on 18th February to the Colmcille Heritage Centre in Churchill and Doon Well in Termon. There will also be a two course meal in the Lagoon Restaurant. Price is €20 PP (includes bus,entrance to Heritage Centre, tea/scones on arrival and two course meal.) Bus will be leaving Ionad Naomh Fionnan at 9.30am. This will be the 80th Cumann Cairdeas trip since the group began on 24th February 2004.
To book call Rosemary 074 9180111.

Turas Ceiliúrtha- Cumann Cairdeas
Beidh Cumann Cairdeas ag ceiliúradh16 bliain a bhunaithe le turas go Ionad Oidhreachta Cholmcille i Mín a’ Labáin agus Tobar an Duin ar an Tearmann. Beidh béile dhá chúrsa ar fáil i mBialann an Lagoon fosta. Beidh costas de €20 an duine ( costas bus,cead isteach go Ionad Oidreachta, beidh cupán tae ar theacht agus béile dhá chúrsa san áireamh). Is é seo an 80ú turas ó Chumann Caidreas ó thosaigh an grúpa ar an 24 Feabhra 2004. Chun áit a chur in áirithe cur scairt ar Rosemary ag 074 9180111

Share This:

Copy link
Powered by Social Snap