Skip to main content

Derryveagh 4Cs Culture & Diversity Project – Bígílinn!

  1. The 4Cs Derryveagh Project – TionscadalDhoireBheatha They will be facilitating a free singing workshop at the Songhouse in Clonbara, Falcarragh on Saturday21st September 2019 from 11am – 2pm.  
  2. The theme will explore identity and diversity through word and song and a light lunch will be provided at this great venue overlooking the Derryveaghmountains.  
  3. If you are interested and would like to book a place please contact Tara on 087 660 7927 or email: 4csderryveagh@pobail.org

Information morning at IonadNaomhFionnán, Falcarragh.
For further information about this exciting new 4Cs (Cross Community Cultural Collaboration) project and of other events coming up, all are welcome to an informal information day on Tuesday 10th September 2019 at 11am – 12.30am at IonadNaomhFionnán community hall, Falcarragh. 
Also find Pobail le Chéile on Facebook and our website www.pobail.org

This project is supported by the EU’s PEACE IV Programme, managed by the Special EU Programmes Body (SEUPB).

Tionscadal  Cultúir agus Éagsúlachta 4C Dhoire Bheatha-Bígí linn!

  1. Beidh tionscadal ‘4Cs Derryveagh’– Tionscadal Dhoire Bheatha  ag éascú ceardlann amhránaíochta saor in aisce ag ‘Teach na nAmhrán’, Cluain Báire , an Fál Carrach ar an tSatharn, 21 Meán Fómhair 2019 ó 11.00 r.n. – 2.00 i.n.

  2. Scrúdófar féiniúlacht agus éagsúlacht trí fhocal agus amhrán agus cuirfear lón éadrom ar fáil san ionad iontach seo atá suite, ag amharcdíreach amach ar shléibhte Dhoire Bheatha.

  3. Má tá suim agat, agus más mian leat áit a chur in áirithe déan teagmháil le Tara ar
    087 660 7927 nó seol ríomhphost chuig 4csderryveagh@pobail.org.

Maidin eolais ag Ionad Naomh Fionnán, An Fál Carrach.
Le haghaidh tuilleadh eolais faoin tionscadal nua spreagúil seo, 4Cs (Comhoibriú Cultúrtha Trasphobail) agus faoi imeachtaí eile atá ag teacht chun cinn, tá fáilte roimh chách chuig lá eolais neamhfhoirmiúil Dé Máirt 10 Meán Fómhair 2019 ag 11.00r.n. – 12.30 i.n. ag halla pobail Ionad Naomh Fionnán, An Fál Carrach.
Is féidir teacht ar Pobail le Chéile ar Facebook agus ar ár láithreán gréasáin ag www.pobail.org

Tá tacaíocht fáighte ag an tionscadail seo ón Chláir PEACE IV an AE (Aontas Eorapach) atá á bhainistiú ag Foras Chláir Speisialta an Aontais Eorpaigh (SEUPB).

Share This:

Copy link
Powered by Social Snap