Skip to main content

Remembering Manus

Pobail Le Chéile is delighted that Scoil Cashnagore has agreed to participate in this year’s school art competition in memory of the late Manus McClafferty. This will be the fourth year that Pobail Le Chéile has organised this competition. The previous schools involved were Murroe (2017), Scoil Fhionáin Falcarragh (2018), and Scoil Náisiunta Gortahork (2019). The standard of art is always very high and its a lovely way to remember a volunteer who gave so much to his community. This year the competition will be judged by Ger Roche, an artist and friend to Manus. Storyteller Gearoidin Bhreathnach will perform some storytelling at the art competition award ceremony on 19th February. The presentations will be made by Pobail Le Chéile chairperson Phyl O’Connor. Pobail Le Cheile thanks Phyl, Ger and Gearoidin and would also like to thank Joe Ruddy from Special Days for his fantastic support of this art competition. Every year Joe gets on board with the schools art competition and we are very grateful to him. Pobail Le Chéile also organises a volunteer award in memory of Manus. The winner has been chosen and will be announced on 19th February 2020.

Tá lúchair mhór ar Phobail le Chéile gur aontaigh Scoil Náisiúnta Chaiseal na gCorr páirt a ghlacadh i gcomórtas ealaíne na scoile i mbliana mar chuimhne ar Mhanús Mac Laifeartaigh nach maireann. Is é seo an ceathrú bliain a d’eagraigh Pobal le Chéile an comórtas seo.Is iad seo a leanas na scoileanna a bhí páirteach roimhe seo: Scoil Náisiúnta Mágh Rua (2017), Scoil Náisiúnta Fhionáin – An Fál Carrach (2018), Scoil Náisiúnta Ghort a’ Choirce(2019). Tá caighdeán na healaíne an-ard i gcónaí agus is bealach iontach é chun cuimhneamh ar oibrí deonach a thug an oiread sin dá phobal. I mbliana beidh an comórtas á mheas ag Ger Roche, ealaíontóir agus cara mór le Manús. Déanfaidh an scéalaí Gearóidín Bhreathnach roinnt scéalaíochta ag searmanas bronnta an chomórtais ealaíne ar an 19ú Feabhra. Gabhann Pobail Le Chéile buíochas le Ger agus Gearóidín agus ba mhaith leo buíochas a ghabháil le Joe Ruddy fosta ó shiopa “Special Days” as a thacaíocht iontach don chomórtas ealaíne seo.Tugann Joe tacaíocht iontach don chomórtas ealaíne sna scoileanna Náisiúnta agus táimid an-bhuíoch as sin. Eagraíonn Pobail Le Chéile gradam oibrí deonach fosta mar chuimhne ar Mhanús. Roghnaíodh an buaiteoir agus fógrófar é ar an 19ú Feabhra 2020.

Share This:

Copy link
Powered by Social Snap