Skip to main content

Remembering Manus

Beidh Comórtas Ealaíne Scoile Cuimhneacháin Manus i gcuimhne ar Mhanus McClafferty, nach maireann, ar an 18ú Feabhra. Bhí an comórtas ealaíne rathúil seo i Scoil Mhaigh Rua sa bhliain 2016 agus i Scoil Fhionáin ar an Fhál Carrach i 2018. Beidh comórtas na bliana seo i Scoil Náisiúnta Ghort a ‘Choirce. Is é an téama i mbliana nó “An Spéir san Oíche” agus beidh an ealaíontóir cumasach Kim Sharkey mar mholtóir ar an chomórtas. Ba mhaith le Pobail Le Chéile buíochas a ghabháil le “Special Days” chun tacú leis an ócáid seo agus leis an scéalaí Malachy Doyle a bheas i láthair ar an ócáid bhronnta le scéalta a inse óna chuid leabhair, scéalta faoi spás san áireamh! Bhí an-suim ag Manus san ealaín agus i scéalta agus cuimhníonn an ócáid seo fear álainn a rinne go leor dá phobal.

The Manus Memorial School Art Competition in memory of the late Manus McClafferty will be held on 18th February. This successful art competition was in Murroe School in 2016 and Scoil Fionain Falcarragh in 2018. This year’s competition will be in Scoil Náisiunta Gort a’ Choirce. The theme will be the Sky at night and the competition will be adjudicated by the wonderfully talented Kim Sharkey. Pobail Le Chéile wishes to thank Special Days for supporting this event and storyteller Malachy Doyle for agreeing to come along on the day of the presentation of prizes to entertain the school with stories from his many books including some space themed ones! Manus enjoyed art and stories and the event remembers a lovely man who gave so much to his community.

Share This:

Copy link
Powered by Social Snap