Skip to main content

Tionscadal Obair Óige Timpeallachta i gcomhar le mic léinn PCC

Tá foireann Obair Óige Pobail le Chéile tar éis tionscadal timpeallachta pobail an-spreagúil a thosú i gcomhar le Leabharlann PCC agus Rang Eoin, rang sa dara bliain. Oibreoimid leis an rang chun leabhar digiteach a fhoilsiú chun cuir isteach sa taispeántas náisiúnta ‘Make a Book’ i Sligeach ag tús mhí an Mhárta. Is é seo an tríú tionscnamh ‘Make a Book’ a rinne muid i gcomhar le PCC agus an uair seo beidh an leabhar digiteach – chun na crainn a shábháil! Mar a tharlaíonn sé, beidh crainn mar fhócas lárnach ar an tionscadal – mar go mbeidh muid ag dul i ngleic leis an tionscadal náisiúnta ar a dtugtar TREES ON THE LAND, atá lonnaithe i gCorcaigh agus bronnfaidh siadsan na céadta crainn dúchasach ar an fhoireann chun iad a chur thart fan scoil agus fan bhaile. Beidh muid ag lorg suíomhanna fa choinne na crainn seo chomh maith! Tá sé beartaithe póstaer Gaeilge a chur ar fáil mar chuid den tionscadal, fá dtaobh de na crainn, agus tá súil againn go mbeidh na crainn úra curtha faoi dheireadh mhí Márta an bhliain seo chugainn. Chun tuilleadh eolais a fháil gabh i dteagmháil le Willie ar 074 91 80111.
Digital book about Trees due out on 28th March
Pobail le Chéile has been working on the PCC Library Make-A-Book project this year and the focus is saving the trees and so we are helping them plant trees, learn about their benefits and their place in the local ecology. Contact Paul on 0860841433 for more information.

Share This:

Copy link
Powered by Social Snap