Skip to main content

Trip to Derry

Cumann Cairdeas
Trip to Derry on Tuesday 4th June. The bus will be leaving Ionad Naomh Fíonnan at 9.30am. Cost €25, this includes transport, guided city tour and two course meal in Badgers Bar. To book call Pobail Le Chéile 074 9180111
Turas go dtí Doire Dé Máirt 4ú Meitheamh. Beidh Bus ag fágáil Ionad Naomh Fionnán ag 9.30rn. Costas €25. Tá táille bus, turas treoraithe ar an iarsmalann agus béile dhá chúrsa san áireamh sa táille. Ní mór áit a chuir in airithe roimh ré: Pobail Le Chéile 074 9180111

Derry City

Share This:

Copy link
Powered by Social Snap