Skip to main content

Siopa Pobail

Siopa Pobail

Siopa Pobail is our community thrift shop, information point & community admin services (printing, copying, internet, etc).

The Siopa opened in August 2009 and is staffed by a team of nearly 30 volunteers. We sell second hand donated items of clothing, books and bric-a-brac and all the money raised goes directly to provide community programmes like out afterschools project, the youth project, Páistí le Chéile and Cumann Cairdeas and much more.

We are always happy to welcome new volunteers at Siopa Pobail including people seeking a work placement as part of the Leaving Cert or other studies. If you would like to get involved with Siopa Pobail please go to the contact section of this website.


Is siopa rabhán ár bpobal, pointe eolais agus seirbhís riarachán pobal (priontáil,coipeáil,idirlíon srl.) atá in ár Siopa Pobail.

D’oscail an siopa i Mí Lúnasa 2009 agus tá foireann de chóir a bheith 30 oibrí deonach fostaithe ann. Díolann muid ábhair dara-lámha mar eadach,leabhraí agus bric-a-brac agus téann an t-airgead a thógfar díreach chuig tograí pobail mar togra ‘afterschools’,togra ‘óige le chéile’,Páistí le Chéile, Cumann Cairdeas srl.

Tá muid i dtolamh sásta fáilte a chur roimhe oibrí deonach úra ag an Siopa Pobail ag cuir san áireamh daoine ag lorg socrúchan oibre mar pháirt den ardteistiméireacht nó staidéar eile. Má ba mhaith leat baint a bheith agat leis an Siopa Pobail le do thoil go go dtí an rannóg teangmháil den láithreán gréasáin seo.

Share This:

Copy link
Powered by Social Snap