Tiny Tunes Christmas Party at the Parent and Toddler Group on Thursday 12th December from 10.30am-12noon.  The Toddler meets on a Thursday at Garradh Cholm Cille centre from 10.30am-12noon. 

Beidh Cóisir Nollag “Tiny Tunes” Grúpa Tuismitheoirí agus Tachráin ar siúl Deardaoin 12ú Nollaig.  Tagann an Grúpa Tuismitheorí agus Tachráin le chéile ar an Déardaoin ag Ionad Garradh Cholm Cille  ó 10.30am-12 meán lae.


The Write Stuff Kids Writing Club

The Write Stuff is delighted to be running a Christmas workshop in Falcarragh. Workshop will run on Friday 6th December 7pm-8.30pm. Lots of Christmas #WordingFun to be had that night at the GarradhCholmCille centre there. Suitable for ages 6+ . The WRITE STUFF Kids Club is a class for children to learn and develop the skills of creative writing. Alongside this, children will also be encouraged to read and discuss books which they have read. Pobail Le Chéile is hoping to start a monthly Write Stuff Kids Club. To book call 0749180111 or text 086 084 1433

Tá lúchair mhór ar“Write Stuff” a bheith ag reáchtáil ceardlann Nollag ar an Fhál  Charrach.
Beidh an ceardlann ar siúl Dé hAoine 6ú Nollaig 7.00 i.n.-8.30 i.n..  Beidh neart  spraoi agus spórt Nollag ar an oíche sin ag Ionad Garradh Cholm Cille. Beidh sé oiriúnach do dhaoine aois 6+.

Club na bPáistí  “Write Stuff” – seo rang do pháistí chun scileanna Scríbhneoireacht Chruthaitheach a fhoglaim agus a fhorbairt. Chomh maith leis sin, spreagfar páistí chun leabhair atá léite acu a léamh agus a phlé.Tá Pobail Le Chéile ag súil le Club Páistí  “Write Stuff” a thosú go míosúil.
Chun clárú cur scairt ar 074-9180111 nó cur téacs chuig 086-0841433


Réaltaí Ealaíne -an exciting new Art & craft class for children from age 6 to 13 which aims to encourage creativity and confidence in visual art & craft.  Réaltái Ealaíne’s first workshop will be a Fun Christmas Card Making class with fabric printing for kids aged 6-13 years old at Garradh Cholm Cille Centre on Saturday 14th December from 10.30am-12noon.  €5 per child, this includes all materials.  If you wanted to make a booking call 0749180111 or text 086 084 1433


Réaltaí Ealaine – seo rang ceardaíochta Ealaíne spreagúil do pháistí idir 6 agus 13 bliana d’aois a bhfuil sé mar aidhm aige cruthaitheacht agus muinín a spreagadh i gceird amharcealaíne.Is é an chéad cheardlann a bheidh ag Réaltái Ealaíne ná Cárta Spraoi Nollag le priontáil fabraice do pháistí idir 6-13 bliana d’aois ag Ionad Garradh Cholm Cille Dé Sathairn 14 Nollaig ó 10.30am-12 meán lae.
Costas €5 an páiste le gach ábhair san áireamh.


Cumann Cairdeas Young at Heart Christmas Party will take place on Wednesday 11th December at 1pm in the Silver Tassie, Lettekenny. There will be a festive Christmas lunch followed by Bingo, Music & Dancing and the price is €25 per person. (This included bus fayre) If you want to make a booking call 0749180111. 

Beidh Cóisir na Nollag “Young at Heart” (Croí Óige) Chumann Cairdeas ar siúl Dé Céadaoin 11ú  Nollaig ag 1.00i.n. sa Silver Tassie, Leitir Ceanainn.  Cuirfear lón Nollag  ar fáil, agus ina dhiaidh sin beidh Bingo, Ceol agus Damhsa ar chostas de € 25 an duine. (Táille bus san áireamh) Más mian leat áit a chur in áirithe, cur  scairt ar 074-9180111.


Chair aerobics with Louise is back on Tuesday 8th October at 10am at Halla Naomh Fionnán. €3 per person.


Evening Chair Aerobics Course with Louise at Ionan Naomh Fionnán starting on Thursday 17th October 6pm-7pm. €5 PP. Tá an cúrsa seo páirt-mhaoinithe ag an gClár Tacaóochta Oideachais Pobail ETB Dhún na nGall.